Akademik Çalışmalar

grade
Makale

 • PDF Link

  Yıldırım B.F., Kuzu S., Özdemir M., (2016). "Bulanık VIKOR Yaklaşımı ile Mobil İşletim Sistemlerinin Değerlendirilmesi", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 79-95. 

 • PDF Link

  Kuzu S., (2017). "Petrol Fiyatları ve Bazı Makro Ekonomik Değişkenlerin Borsa İstanbul’da Yer Alan Bir Takım Endeksler Üzerindeki Etkisinin Araştırılması", Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(2), 579-599. 

 • Link

  Kuzu Yıldırım, S., Elmas Atay S., Gerçek M., (2019). "The analysis of unemployment, happiness and demographic factors using log-linear models ", International Journal of Economics and Business Research, 17(1), 87-105,

grade
Bildiri

 • Link

  Kuzu Yıldırım, S., Demirci E., "Havayolu Taşımacılığının Küresel Rekabet İle İlişkisinin İncelenmesi", II. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, Sakarya, Türkiye, 22-23 Kasım 2018

grade
Kitap / Kitap Bölümü

 • Link

  Kuzu, S., (2014). "VIKOR". içinde Operasyonel, Yönetsel ve Stratejik Problemlerin Çözümünde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Yıldırım B. F., Önder E., Ed., Dora, Bursa, 117-125.

 • Link

  Kuzu Yıldırım, S. (2021). Mobil Bankacılık Verilerinin R ile Analizi. Dora Yayıncılık. Bursa

grade
Tez


 • Kuzu, S., (2013). "Yapısal Kırılmaları Göz Önüne Alarak Türk İmalat Sanayi Ekonomik Değişkenleri Arasında Uzun Dönemli İlişkilerin Araştırılması", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı / Sayısal Yöntemler Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Temmuz, 2013.


 • Kuzu, S., (2016). "Enerji Sektörünün Çok Değişkenli Zaman Serileri Analizi ile İncelenmesi", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı / Sayısal Yöntemler Bilim Dalı, Doktora Tezi, Temmuz, 2016.

grade
Proje


 • Kuzu, S., (2016). Enerji Sektörünün Çok Değişkenli Zaman Serileri Analizi ile İncelenmesi", BAP Doktora, 52179, Araştırmacı


 • Kuzu Yıldırım, S., (Devam eden proje). İleri Veri Analizi Yöntemleri ile İşletme Uygulamaları- Kurumsal Sürdürülebilirliğin Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Sürdürülebilirlik İndeksi Geliştirme", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 050952, Analist


 • Kuzu Yıldırım, S., (Devam eden proje). "Epoksi Akrilat Oligomer Sentezi", TÜBITAK Projesi, 3180363, Danışman.

Tarihten Geleceğe Bilim Köprüsü