Özgeçmiş

Dr. Sultan Kuzu Yıldırım

Doç. Dr. Sultan Kuzu Yıldırım

İzmir’in Aliağa ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamladıktan sonra 2006 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümü’nde, 2007 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü’nde lisans öğrenimine başladı ve 2011 yılında bu fakültelerden mezun oldu. Yüksek Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Sayısal Yöntemler Bilim Dalı’nda hazırladığı “Yapısal Kırılmaları Göz Önüne Alarak Türk İmalat Sanayi Ekonomik Değişkenleri Arasında Uzun Dönemli İlişkilerin Araştırılması” başlıklı tez ile tamamladı.

2012-2013 yılları arasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 2013 yılında ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Sayısal Yöntemler Bilim Dalı’nda doktora öğrenimine başladı. 2016 yılında “Enerji Sektörünün Çok Değişkenli Zaman Serileri Analizi İle İncelenmesi” başlıklı tez çalışması ile Dr. ünvanını aldı. 2019 yılında İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı’na Dr. Öğretim Üyesi olarak atandı. 2023 yılında Nicel Karar Yöntemleri alanında Doçent ünvanını aldı.

İstatistik, ekonometri ve yöneylem araştırması konularında çeşitli akademik yayınları bulunmaktadır. Halen İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.

Tarihten Geleceğe Bilim Köprüsü